ขอแสดงความยินดีกับคุณ A.
คุณA. ได้ลงเรียน TOEIC กับสถาบัน Interact Education ในเดือนกันยายน 2559 หลังจากเรียน คุณA ได้ไปสอบ ผลคุณแนนที่ได้คือ 700 คะแนน

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ Interact Education ทุกท่านขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

*ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล