ขอแสดงความยินดีกับคุณสายธาร
คุณสายธารได้ลงเรียน TOEIC กับสถาบัน Interact Education ในเดือนมิถุนายน 2559 หลังจากเรียนคุณสายธารได้ไปสอบ ผลคุณแนนที่ได้คือ 750 คะแนน

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ Interact Education ทุกท่านขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

*ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล