ขอแสดงความยินดีกับคุณจิดาภา
คุณจิดาภาได้ลงเรียน TOEIC กับสถาบัน Interact Education ในเดือนกรกฎา 2559 หลังจากเรียนคุณจิดาภาได้ไปสอบ ผลคุณแนนที่ได้คือ 715

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ Interact Education ทุกท่านขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

*ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล