ขอแสดงความยินดีกับคุณ Manasita
คุณManasitaได้ลงเรียน TOEIC กับสถาบัน Interact Education ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 หลังจากเรียน คุณManasitaได้ไปสอบ ผลคุณแนนที่ได้คือ 720
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ Interact Education ทุกท่านขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

*ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล