ขอแสดงความยินดีกับคุณสุมณฑา

คุณสุมณฑาได้ลงเรียน TOEIC กับสถาบัน Interact Education ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 หลังจากเรียน คุณสุมณฑาได้ลองไปสอบ คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม 490 เป็น 670 คะแนน 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ Interact Education ทุกท่านขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

*ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล