ขอแสดงความยินดีกับคุณอังควิภา

คุณจตุภัทรได้ลงเรียน TOEIC กับสถาบัน Interact Education ในเดือนธันวาคม 2558 หลังจากจบ คอร์ส คุณอุงควิภา ได้คะแนนสูงถึง 750 คะแนน แบ่งเป็น Listening 375และ Reading 375 คะแนน

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ Interact Education ทุกท่านขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ