ขอแสดงความยินดีกับคุณรุจิเลข

คุณจตุภัทรได้ลงเรียน TOEIC กับสถาบัน Interact Education ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 หลังจากจบคอร์ส คุณรุจิเลขได้คะแนนสูงถึง 865 คะแนน แบ่งเป็น Listening 465และ Reading 400 คะแนน

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ Interact Education ทุกท่านขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 

*ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล