ขอแสดงความยินดีกับคุณจตุภัทร


คุณจตุภัทรได้ลงเรียน TOEIC กับสถาบัน Interact Education ในเดือนพฤษภาคม 2558 หลังจากจบคอร์ส คุณจตุภัทรได้คะแนนสูงถึง725 คะแนน แบ่งเป็น Listening 435และ Reading 290 คะแนน

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ Interact Education ทุกท่านขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

* ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล