ขอแสดงความยินดีกับคุณศศิธร


คุณศศิธรได้ลงเรียน TOEIC กับสถาบัน Interact Education ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 หลังจากจบคอร์ส คุณศศิธรได้คะแนนสูงถึง710 คะแนน แบ่งเป็น Listening 365และ Reading 345 คะแนน

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ Interact Education ทุกท่านขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ