สายการบิน EVA Air เปิดรับสมัครลูกเรือ
คะแนนโทอิก 500 คะแนนขึ้นไป
สมัครออนไลน์ก่อนวันที่ 27 ตุลาคมนี้

รายละเอียดและสมัครออนไลน์:

รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://www.evaair.com/en-us/careers/job-openings/cabin-crew/Thailand-Flight-Attendant.html